1. Devices
 2. SAMC21
 3. ATSAMC21J17AU

ATSAMC21J17AU

Microchip
 • Core

  Cortex-M0+

 • Family

  SAMC21

 • CMSIS Pack

  SAMC21_DFP
 • Features

  Device

  ATSAMC21J17AU

 • Memory

  IRAM1 16 KiB
  IROM1 128 KiB
  IROM2 4 KiB