1. Devices
 2. SAMC20
 3. ATSAMC20J17AU

ATSAMC20J17AU

Microchip
 • Core

  Cortex-M0+

 • Family

  SAMC20

 • CMSIS Pack

  SAMC20_DFP
 • Features

  Device

  ATSAMC20J17AU

 • Memory

  IRAM1 16 KiB
  IROM1 128 KiB
  IROM2 4 KiB